Our Generous Donors

$20,000 +

David Wang
Amy Wang

$5,000 – $19,999

Sumi S.M. Chang / Maria Anna Chang
Pang Liang Chang
Taiwan Entrepreneurs Society Taipei / Toronto

$2,000 – $4,999

Chian Li Hsu
Cantai Consulting Co., Ltd.
Ruby Huang

$1,000 – $1,999

Meng Tsai
Gako Lin
Charlies Yang

$500 – $999

Shya-Fen Billington
Ron & Jean Shieh
Komol Plastics Co., Ltd.
Chien-Chung Lin

$150 – $499

Steve Ho
Joy Lin Salzberg
Matthias Chiu
Sabrina Huang
Yu Yang Lin
Hsin Yuan Yeh
Daniel Lobeck

$20 – $149

Paul McDonell
Don Stuckert
Amanda Yi-Chen Hsueh
Chia Hung Tsai
Shu Chen Chen
Sabrina Huang
Yvonne Hsu
Andrew Pugh